เสื้อผ้าแฟชั่น

เสื้อผ้าที่ออกแบบมากสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยคาดหวังว่าจะต้องได้รับความนิยมและอาศัยความนิยมนี้เอง  เป็นกระแสให้มีการใส่ตามๆกันมาจนกลายเป็นกำลังซื้อขนานใหญ่นั่นเอง คนแต่ละคนบุคลิกภาพของแต่ละคนมีผลต่อการแต่งกาย ทำให้บุคคลแสดงออกในเรื่องการแต่งกายแตกต่างกัน บุคลิกภาพโดยทั่วไปของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เกิดจากความต้องการสร้างความประทับใจให้ปรากฏต่อผู้ที่พบเห็น แต่ความประทับใจนี้ไม่ได้มั่นคง ยาวนานหรือน่าเชื่อถือได้เสมอไปค่ะ

เสื้อผ้าเด็ก

 

  

 

เสื้อผ้าวัยรุ่น

 

  

  

    

 

เสื้อผ้าวัยทำงาน